04-074 Tärpättitislaamo

Tavoite:

Asemakaavan muutos laaditaan tärpättitislaamon sijoittamiseksi korttelin 421 tontille 45. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen
Poistuva kaava

Selvitykset:

Tkem turvallisuustarkastelu
Maanpään arkeologinen tarkastus
Ympäristövaikutusten alustava arvio
Meluarvio