04-075 Sahanpolku

Tavoite:

Hakijat ovat ilmoittaneet 14.12.2015 päivätyssä kaavamuutoshakemuksessa hankkeen tavoitteeksi seuraavaa: ” ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoivakodin rakentamisen mahdollistaminen. Tarkoitus on, että toiminta ei aiheuta lähiympäristölle haittaa, ja että hoivakoti sijoitetaan tontille siten, että kaupungille jää tilaa rakentaa alueelle lisää paikoitusaluetta.”
Kaupungin tavoitteena on ratkaista kaavamuutoksen yhteydessä  alueen ongelmalliset tieyhteydet sekä puutteelliset parkkialueet ja parantaa alueen kaupunkikuvaa.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Poistuva kaava