04–078 Järviluoto

Tavoite:

Järviluodon satamalaajennusalue sekä siihen liittyvät liikenneyhteydet.

Materiaalit:

Selvitykset: