04-079 Sahankatu

Tavoite:

Kaupunkirakenteen täydentyminen ja liikenneratkaisut.

Materiaalit:

Selvitykset: