05-027 Nummi

Tavoite:

Vanhentunut asemakaava uudistetaan. Alueen käyttö ei muutu.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Korjaustapaohjeet alustava luonnos
Rakennuskulttuuriselvityksen vaiheistussuunnitelma
Tiedote asukkaille