05-030 Aronahde

Tavoite:

Kaavan tavoitteena on uudistaa asemakaavaa toteutumattomilta osin ja samalla tutkia mahdollisuutta laajentaa koulutonttia sekä uudistaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä alueen toimintojen monipuolistuessa.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
05-030 Kaavakartta luonnos
05-030 Luonnos Selostus

Selvitykset:

Aronahteen liikenneselvitys 2017
Aronahteen luontoselvitys 2017