05–031 Aronahde-Nanu

Tavoite:

Kaavan tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden koulurakentamisen vaatimuksia sekä turvata yhteydet ja saavutettavuus eri liikennemuodoilla.

Materiaali:

05–031 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

05–031 Kaavakartta
05–031 Selostus liitteineen
05–031 Poistuva kaava
05–031 Viitesuunnitelmat
Nanujärvelän peruskoulu Tarveselvitys -Tilapalvelut

Selvitykset:

Aronahde koulut Rakennusinventointi
Aronahde-Nanu koulukeskus ak meluselvitys
Aronahteen luontoselvitys 2017