06-039 Vesilaitos

Tavoite:

Tavoitteena on rakentaa uusi vesilaitos nykyisen Äyhön vesilaitoksen tontille. Uusi vesilaitos on suunniteltu toimivan itsenäisenä vedenkäsittely-yksikkönä nykyisen vesilaitoksen rinnalla. Asemakaavan muutoksen yhteydessä selvitetään, voidaanko 1920-luvun klassisismia edustava vanha vesilaitos säilyttää ja suojella.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset:

Rakennusinventointi 2020