06-039 Vesilaitos

Tavoite:

Tavoitteena on rakentaa uusi vesilaitos nykyisen Äyhön vesilaitoksen tontille. Uusi vesilaitos on suunniteltu toimivan itsenäisenä vedenkäsittely-yksikkönä nykyisen vesilaitoksen rinnalla. Asemakaavan muutoksen yhteydessä selvitetään, voidaanko 1920-luvun klassisismia edustava vanha vesilaitos säilyttää ja suojella.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

06–039 Kaavakartta Ehdotus
06-039 Havainnepiirros Ehdotus
06-039 Selostus Ehdotus

Selvitykset:

Rakennusinventointi 2020
Kuntoarvio 2014 (Tehokuivaus oy)
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 2019 (Tehokuivaus Oy)
Lausunto Rauman vanhan vesilaitoksen rakennuksen rakenteiden korjattavuudesta 2021 (Vahanen Rakennusfysiikka Oy)
Kustannusarvio korjausten budjetointia varten 2021 (Vahanen Rakennusfysiikka Oy)