08-026 Aarnkari

Tavoite:

Pohjoispuoleisen lahden ranta-alueen ottaminen asuinkäyttöön sekä osoitteessa Purjehtijankatu 68 ja 70 olevien tonttien muuttaminen omarantaisiksi.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Poistuva kaava

Selvitykset:virola

Arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Maisemaselvitys