08-027 Tuomistonkatu

Tavoite:

Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan rakentamisen suhdetta ympäröivään maisemaan ja kaupunkirakenteeseen. Kaavatyössä tarkastellaan rakennusoikeuden määrää. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue rivitalojen korttelialueeksi ja yleisten rakennusten korttelialueeksi sekä säilyttää Tuomistonkadun ja Kiviluhdankadun risteyksessä olevat isot kivet.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen
Poistuva kaava

Selvitykset:

Rauman Tuomistonkadun luontoselvitys