08-028 Syvärauman päiväkoti

Tavoite:

Kaavan tavoitteena on tutkia alueen käyttötarkoituksen muutosta siten, että aluetta voitaisiin käyttää asumiseen ja siihen liittyvään palvelutoimintaan.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
08-028 Kaavakartta
08-028 Selostus liitteineen
08-028 Poistuva kaava

Selvitykset:

Luontoselvitys 2017
Luontoselvitys 2018