09-023 Salosen torppa

Tavoite:

Käyttötarkoituksen muuttaminen.

Materiaali:

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

09-023 Kaavakartta ehdotus
09-023 Selostus liitteineen ehdotus
09-023 Rakentamistapaohjeet

Selvitykset: