09-024 Papinpelto III päiväkoti

Tavoite:

Uuden päiväkodin rakentaminen keskustan läheisyyteen.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus

Selvitykset:

Luontoselvitys