10-023 Kuokkamaantie

Tavoite:

Pysäköinnin ja virkistysalueen uudelleen järjestely.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta
Selostus
Poistuva kaava

Selvitykset:

Rauman Kuokkamaantien luontoselvitys 2016