17-002 Susivuori-Lakari

Tavoite:

Uusi teollisuusalue.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos
Selostus
Poistuva kaava

Selvitykset:

Luontoselvitys
Liito-orava ja linnustoselvitys

Visualisointi:

Mallinnusnäkymiä