25-002 R-Sarkon Oy

Tavoite:

Teollisuustontin laajentaminen viereiselle korttelialueelle siten, että varmistetaan alueen poikki kulkevan hulevesien johtamiseen varatun alueen toimivuus.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen