26-006 Lakari eteläinen

Tavoite:

Tutkitaan Koillisen teollisuusalueen laajentamista tilaa vaativien toimintojen sijoittumisen ja ratapihan rakentamisen mahdollistavalla tavalla. Suunnittelussa otetaan huomioon sijaintipaikan lähtökohdat mm. luontoarvot, muinaisjäännökset ja lisääntyvien hulevesien käsittely.

Materiaalit:

Selvitykset: