33–003 Uusi paloasema

Tavoite:

Tavoitteena on laatia asemakaava, joka mahdollistaa Rauman uuden paloaseman sijoittamisen alueelle. Lisäksi Rauman Energia Oy on ilmaissut voimalinjan rakennustarpeen Pitkäjärven sähköasemalta ja UPM:n alueelle.

Kaavavalmistelussa otetaan huomioon mm. alueen luontoarvot, viereisten liikennealueiden tarpeet ja raakavesikanavan häiriötön toiminta. Edelleen tavoitteena on mahdollistaa harrastetoiminta alueella olevassa siirtolapuutarhassa jatkossakin.

Materiaalit:

33–003 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

33-003 Kaavakartta
33–003 Selostus liitteineen
33–003 Havainnekuva
33–003 Rakentamistapaohjeet
33–003 Poistuva kaava

Selvitykset:

Lähdepelto maisemaselvitys
Rauman Pitkäjärven länsipuolen luontoselvitys
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika
Lähdepellon AK-meluselvitys
Rauma Lähdepelto arkeologinen inventointi, 2011
Rauman paloaseman hulevesiselvitys