50–001 Kuuskajaskari

Tavoite:

Ylemmistä kaavatasoista ja muusta suunnittelusta johdettuna tavoitteena on turvata alueen käyttö yleisenä virkistysalueena sekä tukea Rauman ja saariston matkailuelinkeinoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvojen säilymiseen sekä täydennysrakentamisen sopeutumiseen ympäristöön. Rauman kaupungin asettamana tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia sijoittaa saarelle omarantaista loma-asumista.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.3.2017
Kaavakartta
Selostus
Havainnekuva
Poistuva kaava

Selvitykset:

Maisemaselvitys 19.10.2011, WSP
Rakennusinventointi 2011, Satakunnan Museo
Luontoselvitys 2011, Ahlman Konsultointi & suunnittelu
Lepakkoselvitys 2012, Ahlman Konsultointi & suunnittelu
Maaperän pilaantuneisuustutkimus 18.12.2014, Ramboll
Maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus 03.12.2015, Ramboll
Pohjavesinäytteenotto ja riskiarvio 3.12.2015, Ramboll
Kasarmirakennuksen kuntotukimus 1.10.2015, Tehokuivaus
Kuuskajaskarin kiinteistöjen kuntokartoitus, Tehokuivaus