60–005 Lapin keskusta

Asemakaava on hyväksytty Rauman kaupunginvaltuustossa 13.3.2017

Tavoite:

Alueen toimintoja tarkastellaan toteamalla nykytilanne ja suunnittelemalla mm. kunnantalon ja pappilan ympäristön maankäyttöä.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavamuutoksen havainne
Asemakaavamuutoksen kaavakartta
Asemakaavamuutoksen selostus
Asemakaavamuutoksen selostuksen liitteet

Selvitykset:

Arkeologinen inventointi
Hunsalan talon kuntokartoitus
Luontoselvitys
Maaperän pilaantuneisuustutkimus
Rakennusinventointi
Rauman yleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys