60-008 Lapin Pyörni

Tavoite:

Pyörnin asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan paikan ja rakennusten ominaisuuksiin sopivaa käyttötarkoitusta huomioiden mm. maisemalliset ja historialliset arvot.
Asemakaavan päivityksen yhteydessä tarkastellaan rakennusoikeuden määrää ja arvioidaan rakennusten suojelutarve.

Materiaalit:

Selvitykset: