60-008 Lapin Pyörni

Tavoite:

Pyörnin asemakaavamuutoksen yhteydessä tutkitaan paikan ja rakennusten ominaisuuksiin sopivaa käyttötarkoitusta huomioiden mm. maisemalliset ja historialliset arvot.
Asemakaavan päivityksen yhteydessä tarkastellaan rakennusoikeuden määrää ja arvioidaan rakennusten suojelutarve.

Materiaalit:

Kuulutus: OAS ja Luonnosvaihe nähtävillä 23.11.2023 – 4.1.2023

60-008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

60-008 Kaavakartta Luonnos (Päivitetty 23.11.2023 klo 15:00)
60-008 Selostus Luonnos (Päivitetty 23.11.2023 klo 15:00)
60-008 Rakentamis- ja korjaustapaohjeet
60-008 Poistuva kaava

Selvitykset:

Lapin Pyörnin rakennusinventointi 2023
Lapin Pyörnin asemakaavan muutoksen meluselvitys
Lapin Pyörnin tieliikennemelumittausraportti
Lapin Pyörnin ulkovaipan ääneneristysmittaukset