Yhteisöjen avustukset ja eläkeläisyhdistysten toiminta-avustukset

Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä: toimintakertomus vuodelta 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset osoitetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Steniuksenkatu 2, …

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta-avustukset

Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot (Sote 7.2.2012 § 39) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta-avustukset on tarkoitettu järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää asukkaiden toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta-avustuksilla tuetaan toimintaa, joka on sosiaali- ja terveystoimen palveluja korvaavaa, täydentävää …

Rauman kaupungin myöntämät yhdistysten korona-avustukset ovat haettavissa

Rauman kaupunki myöntää kertaluonteisia ja harkinnanvaraisia korona-avustuksia raumalaisille kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen koronapandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien osalta. Avustusta voi saada esimerkiksi koronaviruksen aiheuttamien tappioiden kattamiseen, toiminnan väliaikaisen keskeytymisen, tapahtumien peruuntumisen, siirtymisen tai uudelleenjärjestelyn …

Vuonna 2018 myönnettävät avustukset

YHTEISÖJEN AVUSTUKSET JA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä: toimintakertomus vuodelta 2017 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista A) Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset …

Vuonna 2019 myönnettävät kaupungin avustukset

YHTEISÖJEN AVUSTUKSET JA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Hakemuksiin on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä: toimintakertomus vuodelta 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 toimitilahakemuksiin on lisäksi liitettävä selvitys toimitilan vuokrakustannuksista A) Sosiaalista ja terveystyötä tekevien yhteisöjen hakemukset …

Opintoavustukset

Apteekkari Nybergin opintoavustusrahaston korkovaroista lukuvuodeksi 2018-2019 julistetaan haettavaksi raumalaisille opiskelijoille (kotipaikka Rauma syyskuu 2018), jotka opiskelevat menestyksellisesti toista astetta ylemmässä oppilaitoksessa (esim. ammattikorkeakoulu, muu korkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tästä rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään viisi (5) kertaa. Avustusta …

Rauman kaupungin vuoden 2021 avustukset haettavissa

Rauman kaupungin vuonna 2021 myönnettävät avustukset ovat haettavissa. Hakea voi yhteisö- ja yhdistysavustuksia, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksia sekä kylä- ja asukasyhdistysavustuksia. Yksityistieavustusten hakemisesta kuulutetaan lähempänä hakuajankohtaa. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison toiminta- ja kohdeavustushakemukset on jätettävä viimeistään 31.3. klo 16.00 mennessä. …

Rauman kaupungin vuoden 2022 avustukset ovat haettavissa

Rauman kaupungin vuoden 2022 avustukset ovat haettavissa 31.3. klo 16 asti. Liikunnan ja nuorison kohdeavustuksia voi hakea myös myöhemmin, kuitenkin 30.9. klo 15 mennessä. Maaliskuun loppuun mennessä voi hakea yhteisö- ja eläkeläisyhdistysten toiminta-avustuksia kulttuurin, liikunnan ja nuorison toiminta- ja kohdeavustuksia …

Rauman kaupungin vuoden 2020 avustukset haettavissa

Rauman kaupungin vuonna 2020 myönnettävät avustukset ovat haettavissa. Hakea voi yhteisö- ja yhdistysavustuksia, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksia, kylä- ja asukasyhdistysavustuksia sekä yksityistieavustuksia. Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.3. klo 16.00 mennessä. Avustuskohtaiset vaatimukset ja ohjeet löytyvät sivulta www.rauma.fi/avustukset sekä tästä linkistä. …

Liikunnan ja nuorison kohdeavustukset ovat haettavissa 30.9. asti

Liikunnan ja nuorison kohdeavustukset ovat haettavissa 30.9. klo 16 saakka. Hakemukset tulee toimittaa liitteineen palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2 A, 26100 Rauma. Hakulomakkeita ja -oppaita saa palvelupiste Pyyrmanista, puh. 02 834 5000 sekä osoitteesta rauma.fi/avustukset. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Kuoreen tulee …