4.–9.-luokkalaiset oppilaat saavat käyttöönsä Chromebook-tietokoneet loka-marraskuussa

kädet tietokoneen näppäimistöllä

Rauman kaupungin järjestämässä perusopetuksessa olevat 4.–9.-luokkalaiset oppilaat saavat käyttöönsä henkilökohtaiset Chromebook-tietokoneet. Tietokoneita aletaan jakaa oppilaille viikolla 43. Chromebook-tietokoneen luovutus oppilaan käyttöön edellyttää huoltajan suostumusta, jonka voi antaa Wilmassa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen rinnastetaan kansalaistaitoon uudessa kansallisessa peruskoulujen opetussuunnitelmassa. Samalla painotetaan myös sitä, että kaikilla oppilailla pitää olla mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

– Raumalla vahvistetaan tätä osaamista ottamalla käyttöön uusi oppimisympäristö ja lähestymistapa tietotekniikkaan, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto kertoo.

Chromebook-tietokoneiden myötä kouluissa otetaan käyttöön Google G Suite for Education -oppimisympäristö. Oppimisympäristöön kuuluvat muun muassa dokumenttien, esitysten, taulukoiden, digitaalisten piirustusten sekä nettisivujen tekemiseen tarkoitetut ohjelmistot.

– Henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet ja uusi oppimisympäristö edistävät digitaalisten taitojen tasapuolista oppimista, Viljanen-Lehto sanoo.

Koulun oppilaalle lainaamaa tietokonetta käytetään useimmilla päivän oppitunneilla. Koulupäivän jälkeen koneen voi viedä myös kotiin.

Pohjoiskehän koulussa käytössä ovat kaupungin käyttöön ostetut koneet. Muissa kouluissa käytetään leasingkoneita.