Apuvälineiden lainausperusteisiin muutoksia 1.4. alkaen

apuvälinelainaamo fysioterapeutti

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen alaisuudessa toimivan apuvälinelainaamon toimintaan on tulossa muutoksia 1.4.2019 alkaen. Apuvälinelainaamossa aletaan huhtikuussa noudattaa jo viime vuonna valmistunutta valtakunnallista luovutusperusteet-opasta. Apuvälinelainaamon toiminta ei itsessään muutu eikä suuresta uudistuksesta ole kyse. Jatkossa apuvälineen lainaamiselle tulee kuitenkin olla lääkinnällinen peruste. Lainauskäytäntö siis uudistuu ja asiakkaiden ohjeistaminen korostuu.

Muutosten perusteena on asiakkaiden tasapuolisuus ja tavoitteena on yhtenäistää lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteita. Liikkumisen ja henkilökohtaisen hygienian apuvälineiden osalta lainauskäytännöt eivät juurikaan muutu.

– Esimerkiksi rollaattoreita, wc-korotuksia ja suihkujakkaroita lainataan totuttuun tapaan jatkossakin. Poikkeuksena ovat tukikahvat, joita ei enää jatkossa luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, osastonhoitaja Anu Mitikka kertoo.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuväline on väline, laite, tarvike tai muu ratkaisu, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä tai ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Myös määrittelyä lääkinnällisen kuntoutuksen ja hoidollisen apuvälineen välillä on tarkennettu uuden ohjeistuksen myötä. Hoidollisia apuvälineitä ovat esimerkiksi sähkökipulaitteet, yöortoosit ja kaikki niin sanotut kevyet ortoosit eli tuet. Näistä saatava hoidollinen hyöty ei kuitenkaan perustu aina tutkittuun tietoon, jota luovutusperusteet-opas painottaa.

– Varastossa olevia hoidollisia apuvälineitä lainaamme edelleen kokeilukäyttöön, jotta pidempiaikaista tarvetta varten on helpompi hankkia itselle sopiva tuki. Uusia hoidollisia apuvälineitä emme kuitenkaan apuvälinelainaamoon enää hanki, Mitikka sanoo.

Lääkinnällinen peruste lainaamisen edellytyksenä

Kaikkia ortooseja eli tukia ei voida enää äkillisissä kiputilanteissa lainata kokeilua varten. Yhä useammassa tapauksessa apuvälineen lainaamiselle tulee olla diagnosoitu lääkinnällinen peruste, johon apuvälineellä on tutkitusti edesauttava vaikutus. Jos kriteerit apuvälineen lainaamiselle eivät täyty, neuvotaan ja ohjataan asiakas hankkimaan tarpeelliseksi kokemansa apuväline itse.

– Aiemmin noudatimme Raumalla alueellisia sairaanhoitopiiri- ja apuvälinekeskuskohtaisia suosituksia. Valtakunnallinen luovutusperusteet-opas on käytössä jo laajasti ympäri Suomea, mutta me halusimme valmistautua hieman pidempään, perehdyttää henkilöstöä sekä ennen kaikkea tiedottaa etukäteen asiakkaille tulevista muutoksista, Mitikka toteaa.