Ajankohtaista

Arkkitehtiopiskelijat piirtävät Vanhan Rauman taloja mittausleirillä 10.9.–15.9.

Syksyinen kuva Vanhasta Raumasta kanalin varrelta, Kirstin talon läheisyydestä.

Tampereen teknillinen yliopisto järjestää arkkitehtiopiskelijoiden mittausleirin Vanhassa Raumassa 10.9.–15.9.2018. Kurssin johtajana toimii professori Olli-Paavo Koponen ja kurssille osallistuu 45 arkkitehtiopiskelijaa. Mitattavat ja piirrettävät kohteet sijoittuvat eri puolille Vanhaa Raumaa.

Arkkitehtikoulutukseen kuuluu kiinteänä osana mittauspiirustusten tekeminen. Rakennukset mitataan erilaisia mittausvälineitä kuten vesivaakaa käyttäen. Piirustus laaditaan musteella käsin piirtäen. Mittauspiirustuksen laatiminen opettaa mittaustekniikkaa, rakennuksen suhteita ja rakenteita sekä kehittää piirustustekniikkaa. Mittauspiirustuksia voidaan hyödyntää suunnittelussa ja rakennustutkimuksessa.

– Mittausleiri liittyy jo monta vuotta jatkuneeseen hyvään ja tiiviiseen yhteistyöhön Rauman kaupungin ja arkkitehtiosastojen välillä. Vanhan Rauman kiinteistönomistajat ja käyttäjät ovat suhtautuneet lähes poikkeuksetta myönteisesti opiskelijoihin ja ovat ottaneet heidät hienosti vastaan, sanoo kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi.

Viime vuosien piirustuksia, joita ei ole aikaisemmin ollut käytettävissä, on nyt saatu Raumalle. Piirustukset tullaan skannaamaan talven kuluessa.