Ajankohtaista

Asukkaat ja henkilöstö yllättävän yksimielisiä Rauman Tarinan sisällöstä

Rauman kaupunkimaisemaa.

Rauman kaupungin strategian tekemiseen liittyvien asukas- ja henkilöstökyselyjen tulokset ovat valmistuneet ja osoittavat raumalaisten ja kaupungin henkilöstön olevan samoilla linjoilla keskenään ja myös päättäjien kanssa. Luottamushenkilöiden, kaupungin johtoryhmien ja sidosryhmien yhteistyöllä syntyneestä strategia-luonnoksesta saatiin henkilöstöltä 351 ja asukkailta 137 vastausta.

Arvot kelpasivat
Kaikki luonnoksessa esitetyt arvot saivat raumalaisilta kannatusta. Eniten pidettiin arvoista ennakoiva ja rohkea, mutta myös arvot oppiva ja osallistava olivat raumalaisten mieleen.

– On aika ihanteellinen tilanne, että kaupungin toiminnan perustana olevista ja jokapäiväistä toimintaa ja kehittämistä ohjaavista arvoista on kaupungin päättäjillä ja henkilöstöllä sama näkemys ja vielä kaupunkilaisten kannatus, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Rikumatti Levomäki.

Helppoa arkea, oikeanlaista koulutusta, parempia liikenneyhteyksiä ja merellisyyttä

Kuntalaiset ja henkilöstö ovat samaa mieltä Tarina-luonnoksen neljän linjauksen tärkeysjärjestyksestä. Molempien ryhmien mielestä tärkein linjaus on terveellinen, turvallinen ja palveleva kaupunki. Seuraavina tulevat tärkeysjärjestyksessä vireä elinkeinoelämä, hyvät yhteydet ja houkutteleva kuntakuva.

Yksimielisyys jatkuu myös linjausten toteuttamiseksi valituista kärjistä. Terveellistä, turvallista ja palvelevaa kaupunkia pitää rakentaa ennen kaikkea tuottamalla toimivia palveluja ja tekemällä arjesta helppoa. Myös kaupungin kiinteistöjen pitää olla terveellisiä ja turvallisia. Kolmanneksi eniten kaupungin pitäisi panostaa syrjäytymisen ehkäisyyn.

Vireä elinkeinoelämä saavutetaan vastaajien mielestä pitämällä koulutustarjonta elinkeinoelämää palvelevana, investoinneilla ja markkinoinnilla. Myös verotuksen pitää olla kilpailukykyinen. Hyvät yhteydet pitäisi toteuttaa ennen kaikkea parantamalla liikenneyhteyksiä, ottamalla kuntalaiset mukaan palvelujen suunnitteluun ja vaikuttamalla sote- ja maakuntauudistukseen.

Henkilöstön toiveissa avoimempi ja lämpimämpi ilmapiiri
Houkuttelevan Rauma-kuvan luomisessa kaikki tarjotut toimenpiteet saavat melko tasaisesti kannatusta. Merellisyyden näkyväksi tekeminen nousee molemmissa ryhmissä kahden tärkeimmän asian joukkoon. Kuntalaisten mielestä juuri siihen pitäisi panostaa eniten. Henkilöstön mielestä kaikkein tärkeintä olisi sen sijaan luoda Raumalle avoin ja lämminhenkinen ilmapiiri.

– Asukas- ja henkilöstökyselyssä sekä Rauman Yrittäjien antamassa lausunnossa saatiin mukavasti erilaisia näkökulmia, joilla voidaan laajentaa kärkien sisältöjä. Lisäksi saatiin myös käytännön vinkkejä ja ideoita, joita voidaan käyttää hyväksi myöhemmin, kun Rauman Tarinaa sovelletaan käytäntöön. Ne otetaan huomioon toimialoilla ja toimintasuunnitelmia laadittaessa, toteaa kyselyjen tulokset analysoinut kehittämispäällikkö Johanna Suokanto.

Kokoaan suurempi Rauma
Kyselyissä sai laittaa paremmuusjärjestykseen Rauman Tarinan kakkososan jalkautuksessa ja markkinoinnissa käytettävät sloganit. Tarjolla olivat entistä parempi, ikäänsä nuorempi ja kokoaan suurempi Rauma. Sekä henkilöstö että asukkaat pitivät parhaimpana kokoaan suurempi Rauma slogania. Kyselyyn vastanneet keksivät myös koko joukon uusia sloganeita kuten Rauma – tartu Tarinaan, Rauma – rouhevasti rohkeampi, Rauma – nuorekas ja kotoisa, Rauma- iso kaupunki piänes koos, Rauma – rakas ja raikas sekä Rauma – rohkea ja rehti.

Asukaskysely toteutettiin 18.–29.10.2017 samanaikaisesti henkilöstökyselyn kanssa. Kaupunginvaltuustolle on jo esitelty alustavat tulokset.

Rauman Tarinan kakkososa on kaupunkistrategia, jonka keskeistä sisältöä ovat toiminnan ja kehittämisen suuntaa ohjaavat linjaukset, sekä niitä täsmentävät kärjet eli asiat, joihin kaupunki tulee erityisesti panostamaan tällä valtuustokaudella. Kaupunginhallituksessa Rauman Tarina on esillä seuraavaksi 6.11. ja viimeistelty ehdotus tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 20.11. Rauman Tarinan sisältö hyväksytään kaupunginvaltuustossa 27.11.