Ajankohtaista

Äyhönjärvi on juomaveden raakavesiallas – Koirien ulkoiluttaminen ei suotavaa

Äyhönjärvi

Rauman Vesi toivoo Äyhönjärven rannoilla kulkevien huolehtivan veden puhtaudesta, sillä järvi on raumalaisten vedensaannille erittäin tärkeä alue. Järvestä otettavasta raakavedestä valmistetaan talousvettä kaupunkilaisten käyttöön.

Raakaveden laatuun vaikuttavien riskien minimoimiseksi koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen järven rannoilla ei ole suotavaa. Kaikenlainen roskaaminen ja likaaminen on kielletty.