Ajankohtaista

Biojätteen erilliskeräystä tehostetaan Raumalla jätelakiuudistuksen myötä

Biojätettä lähikuvassa.

Tulevan jätelakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on kiristää biojätteen keräysvelvoitetta. Tällä hetkellä luonnoksessa on velvoitettu erilliskeräystä kaikista kiinteistöistä yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Raumalla suunnitellaan jo biojätekeräyksen järjestämistä keskusta-alueen asukkaille. Jätelakiuudistus tulee mahdollisesti voimaan kesällä 2021, jolloin myös siirtymäajat käynnistyvät.

– Erityisesti Vanha Rauma on haastava kohde biojätekeräyksen osalta. Pohdimme parhaillaan, miten keräyksen toteuttaminen olisi järkevintä. Kimppa-astiat, korttelikeräys sekä kompostointi kiinteistön alueella ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja, vt. käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää kertoo.

Jokaisella kiinteistöllä ei tarvitse olla omaa biojäteastiaa, mutta keräys on jatkossa järjestettävä jokaisesta taloudesta. Biojätteen voi vaihtoehtoisesti edelleen myös kompostoida.

Sillanpään mukaan Raumalla on jo nyt mahdollista kokeilla biojätteenkeräyksessä kimppa-astiaa. Yhteinen keräysastia voidaan sopia lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen kesken.

Myös ruokahävikin vähentäminen on olennainen osa biojätteen keräystä. Rauman seudun jätehuoltolaitos tulee muun muassa lähestymään kampanjan merkeissä raumalaisia kouluja ja muita yhteistyötahoja ruokahävikin vähentämiseksi.

Valtakunnallinen ruokahävikki- ja biojätekampanja tukee uudistusta

Suomen ympäristökeskus SYKE käynnistää valtakunnallisen ruokahävikki- ja biojätekampanjan. Kampanja toteutetaan vuosien 2020–2021 aikana. Tavoitteena on nostaa tietoisuutta ruokahävikin vähentämisestä ja biojätteen lajittelusta sekä niiden ympäristövaikutuksista ja taloudellisista vaikutuksista.

Ympäristöministeriö käynnistää kampanjan 20.10.2020 ja jatkaa kampanjointia vuoden 2021 loppuun asti.

Suomen Kiertovoima Oy (KIVO) on myös vahvasti mukana kampanjan toteutuksessa. KIVOn kampanjointi käynnistyy 29.10.