Ajankohtaista

Elintapa- ja terveysongelmat raumalaisten hyvinvoinnin haasteina

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Rauman kaupungin hyvinvointiohjelman arviointiraportin 2018 mukaan keskeisimpiä elintapa- ja terveysongelmia Raumalla ovat liikkumattomuus, ylipaino, keskimääräistä runsaampi päihteiden käyttö sekä alhaisempi koulutustaso.

Elinvoiman ja talouden näkökulmasta Raumalla on hyvät edellytykset hyvinvoinnin edistämiseen. Työllisyystilanne on parantunut Raumalla ja Rauman seudulla selkeästi. Teollisuustyöpaikkojen osuus on Raumalla edelleen koko maan keskiarvoon nähden korkea. Elinkeinoelämän osalta kaupungilla on ollut aktiivinen rooli uusien työpaikkojen luomisessa, työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa ja osaavan työvoiman houkuttelemisessa.

Talouden tilanne näyttäytyy Raumalla vuoden 2017 tunnusluvuilla vertailualueita parempana, joskin vuonna 2018 sekä verotulot että valtionosuudet laskivat. Lainakanta kasvoi vuonna 2018, mutta pysyi yhä etäällä maan keskiarvosta. Rauman keskeisinä haasteina ovat väkiluvun aleneva kehitys ja huoltosuhteen heikkeneminen.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden osuus on Raumalla korkeampi kuin Satakunnassa ja koko maassa. Poliisin tietoon tulleiden rattijuopumustapausten ja huumausainerikosten määrä on Raumalla suurempi kuin Satakunnassa ja koko maassa. Ehkäisevän päihdetyön poikkihallinnollisen toimielimen toiminta on käynnistynyt Raumalla. Toimielimen tehtävänä on lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäiseviä toimia sekä edistää päihteetöntä kulttuuria.

Toimialat ovat aktiivisesti edistäneet eri-ikäisten liikunnallista elämäntapaa palveluissaan. Terveys- ja hyvinvointieroja on pyritty kaventamaan elintapaohjauksella ja liikunnan palveluketjun kehittämisellä. Tavoitteena on huomioida terveellisten elintapojen sekä liikunnan ja ravitsemuksen tärkeys toimintakulttuurissa, palveluissa ja viestinnässä. Myös paikalliseen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.9.2018 hyvinvointiohjelman, joka on laadittu Rauman Tarinan suuntaviivojen ja tavoitteiden mukaisesti edistämään raumalaisten hyvinvointia. Kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointiohjelman arviointiraportin vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.