Ajankohtaista

Elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan piirissä olevilta yrityksiltä peritään ensimmäinen valvonnan perusmaksu huhtikuun aikana

Ruokakojun tarjontaa, lähikuvia ruuista.

Elintarvike- ja terveydensuojelulakeihin viime vuonna tehtyjen muutosten johdosta säännöllisen valvonnan piirissä olevilta yrityksiltä ja muilta toimijoilta ryhdytään vuonna 2022 perimään vuosittain 150 euron suuruinen valvonnan perusmaksu. Perusmaksu peritään Raumalla ensimmäisen kerran huhtikuun aikana. Jatkossa perusmaksu tullaan perimään heti alkuvuodesta.

Valvonnan perusmaksu peritään kaikilta valvontakohderekisterissä tammikuun ensimmäisenä päivänä olevilta valvontakohteilta laissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Toimintansa aloittavalta yritykseltä valvonnan maksu peritään ensimmäisen kerran toiminnan aloittamista seuraavan vuoden alussa. Perusmaksusta ei saa palautusta, vaikka toiminta loppuisi kesken vuoden.

Valvonnan perusmaksun lisäksi valvonnasta peritään edelleen suoriteperusteisia maksuja ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, tarkastuksista ja viranomaisnäytteiden tutkimuksista.

Sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaan toimijalla on velvollisuus ilmoittaa toiminnan aloittamisen lisäksi toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta. Perusmaksun myötä lopettamisilmoituksen tekeminen tulee entistä tärkeämmäksi. Vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään, kunnes valvontaviranomainen on vastaanottanut kirjallisen ilmoituksen toiminnan lopettamisesta.

Elintarvikevalvonnan perusmaksu peritään pääsääntöisesti kaikilta ilmoitusvelvollisilta elintarvikehuoneistoilta. Perusmaksua ei kuitenkaan peritä elintarvikkeiden alkutuotantopaikoilta, alkutuotannon yhteydessä tapahtuvasta elintarviketoiminnasta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä, kyläkaupoilta eikä lahtivajoilta.

Terveydensuojelulain mukainen valvontamaksu peritään joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta muun muassa majoitushuoneistoilta, liikuntatiloilta, yleisiltä saunoilta, päiväkodeilta, kouluilta, oppilaitoksilta ja sosiaalihuollon toimintayksiköiltä.

Lisätietoa elintarvikevalvonnan perusmaksusta saa Ruokaviraston nettisivuilta. Linkki terveydensuojelulain perusmaksua koskevaan Valviran ohjauskirjeeseen löytyy Valviran nettisivuilta.