Ajankohtaista

Elintarvikevalvonnan vuoden 2017 tuloksista puolet oivallisia Raumalla

Kouluruokalan työntekijä valmistelemassa ruokailua.

Elintarvikevalvonnan viranomaistarkastusten tulokset julkaistaan Oiva-raportteina. Arvosanat kuvataan raportilla hymiöinä, joita on neljä erilaista – oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono. Viime vuonna puolet Raumalla tehdyistä tarkastuksista saivat oivallisen tuloksen. Tarkastuksen tulos oli oivallinen 50 prosentilla, hyvä 24 prosentilla, korjattavaa 25 prosentilla ja huono 1 prosentilla tarkastetuista elintarvikeyrityksistä.

Rauman koulujen ja kaupungin päiväkotien omien keittiöiden ja kaupungin keskuskeittiöiden tarkastusten tulokset olivat kahta hyvä-arvosanaa lukuun ottamatta oivalliset.

Raumalla tarkastuksen tulosta heikentäneitä syitä olivat epäkohdat elintarvikkeiden lämpötilahallinnassa, omavalvontasuunnitelmassa, huoneiston siisteydessä, pakkausmerkinnöissä, henkilökunnan suojavaatetuksessa sekä siivousvälineiden huollossa ja säilytyksessä.

Elintarvikevalvonnan tarkastus koostuu eri asiakokonaisuuksien tarkastamisesta. Kaikki asiakokonaisuuksista saadut arvosanat näkyvät Oiva-raportilla. Kaikki Suomessa annetut Oiva-raportit löytyvät sivulta oivahymy.fi.

Vuonna 2017 elintarvikevalvonnan tarkastusten tuloksista koko Suomessa 45 % oli oivallisia, 41 % hyviä, 13 % korjattavia ja 1 % huonoja.

Korjattavan tai huonon arvosanan jälkeen huoneistoon tehdään uusintatarkastus epäkohtien korjaamisen varmistamiseksi. Korjattavat arvosanat nousivat usein uusintatarkastuksessa oivallisiksi.