Ajankohtaista

Elinvoimaselvitys osoittaa Rauman keskustan elinvoimaiseksi

Vanha Rauma talvella

Lokakuussa 2017 toteutettu elinvoimalaskenta osoittaa Rauman keskusta-alueen olevan erittäin elinvoimainen. Raumalla elävän keskustan muodostaa alue, joka rajoittuu Nortamonkatu-Eteläkatu-risteyksestä Otanaukion ja isojen markettien kautta Vanhan Rauman itäiselle reunalle. Ensimmäistä kertaa tehdyn elinvoimaselvityksen on laatinut Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:stä.

Kaupunkikeskustojen elinvoimalaskenta perustuu liiketilojen kartoittamiseen ja luokitteluun. Kartoituksessa liiketilat luokitellaan niiden käytön mukaan lauantailiikkeisiin, ravintoloihin, arkiyrityksiin ja tyhjiin liiketiloihin. Laskennassa ovat mukana ne liiketilat, joilla on oma sisäänkäynti kadulle tai kauppakeskukseen.

‒ Elinvoimalaskenta on lahjomaton keskustan elävyyden mittari. Lauantaisin palvelevat liikkeet ja ravintolat osoittavat liikekeskustan elinvoimaisuutta, kaupunkikehitysjohtaja Rikumatti Levomäki toteaa.

Raumalla keskusta-alueen niin sanotut Kuumat korttelit rajautuvat Vanhan Rauman alueelle ja sisältävät myös Kanalinrannan liikekorttelit (Nortamonkatu – Pakkahuoneenkatu – Savilankatu – Kuninkaankatu). Kuumat korttelit on alue, jossa katusivulla toimivista yrityksistä vähintään 50 prosenttia palvelee asiakkaita myös lauantaisin.

Lauantaisin palvelevien yritysten maantieteellinen keskipiste sijaitsee Kuninkaankadun ja Länsikadun kulmassa. Näiden yritysten osuus Rauman keskustassa on verraten korkea. Keskusta-alueella sijaitsevien tyhjien liiketilojen määrä on kohtuullisella tasolla.

‒ Toteutetun laskennan pohjalta nähdään, että Rauman keskustan elinvoimaluku on korkea ja myös lauantaikaupan osuus on hyvä. Tämä antaa selkeän ja tutkitun viestin Rauman keskustan kaupallisesta roolista sekä niistä tarpeista ja mahdollisuuksista, joita keskustan edelleen kehittäminen vaatii, Rikumatti Levomäki sanoo.

‒ Jatkossa on syytä kiinnittää huomiota keskustan tiiveyteen. Kehittämisinvestoinnit on syytä keskittää Elävä keskusta -alueelle, jotta elinvoima ei laimene. Liiketilojen lisäkysyntään kantaa ottamatta Valtakadun alkupäähän suunniteltu kauppakeskushanke eheyttäisi keskustan kaupallista rakennetta, laskennan toteuttanut Martti Wilhelms toteaa.

Elinvoimalaskenta on tehty vuonna 2017 kaikkiaan 30 kaupunkikeskustassa. Selvityksessä Rauman vertailukaupunkeja ovat olleet Seinäjoki, Mikkeli, Salo, Porvoo, Kokkola, Hyvinkää ja Savonlinna, joissa kussakin on 35 000 ‒ 65 000 asukasta.

Rauman keskustan vertailulukuja lokakuussa 2017 (suluissa vertailukaupunkien keskiarvo)

  • Elinvoimaluku 3,64 % (3,19 %)
  • Lauantaiyritysten osuus kaikista liiketiloista 55,7 % (51,4 %)
  • Lauantailiikkeet 76,5 % (74,4 %)
  • Tyhjien liiketilojen määrä/kaikki liiketilat 6,7 % (9,6 %)