Esi- ja perusopetusikäisten lasten perheille jaetaan seuraavat ruokakassit huhti-toukokuun vaihteessa

Ruokakassien jakoa Nanun koulun ruokasalin ulkoovella.

Rauman kaupunki tarjoaa esi- ja perusopetusikäisten lasten perheille ruokakassin korvaamaan koululounasta. Kevään toinen ruokakassijakelu järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa. Ruokakassiin ovat oikeutettuja kaikki Rauman kaupungin koulujen perheet, joiden esi- ja perusopetusikäiset lapset ovat kotona etäopetuksessa.

Huhti-toukokuun vaihteessa jaettavan ruokakassin tilauslomake tulee täyttää sunnuntaihin 19.4. klo 14 mennessä. Tilauslomakkeen voi täyttää osoitteessa link.webropolsurveys.com/S/23FD19F2F655D569. Myöhästyneitä tilauksia ei pystytä huomioimaan. Ruokakassien jaon tarkka päivämäärä vahvistetaan viimeistään viikkoa ennen jakelua Wilma-tiedotteissa sekä osoitteessa peda.net/rauma/oppilashuolto/opa.

Kassien sisältö voi vaihdella tuotteiden saatavuudesta riippuen, mutta arvo on kaikille sama. Ruoka-allergioista pystytään huomioimaan vain keliakia ja vilja-allergiat, joista tulee ilmoittaa erikseen tilauslomakkeen allergiat-kohdassa.

Noutopaikaksi voi valita Pohjoiskehän koulun, Nanun koulun ruokasalin, Lapin koulun tai Kodisjoen koulun. Kassit jaetaan noutopisteiden sisäänkäyntien luona. Ruokakasseja varataan yksi kappale esi- tai perusopetusikäistä lasta kohti.

Lapsen asuessa kahdessa kodissa, huoltajien on sovittava keskenään ruokakassin noutamisesta ja sen sisällön jakamisesta.

Ruokakassin arvo perustuu koululounaan kustannuksiin

Raumalla koululounaan arvonlisäveroton elintarvikekustannus on 0,82 euroa oppilasta kohti. 18.3.–30.4. välisenä aikana on 30 koulupäivää, joten vastaavan ajanjakson koululounaan elintarvikekustannukset ovat 24,60 euroa yhdeltä oppilaalta.

– Pääsiäiseksi jaetun ruokakassin elintarvikkeiden arvonlisäveroton kustannus oli 34,50 euroa, joka ylitti normaaliolosuhteissa koululounaaseen käytetyn rahan. Huhtikuun lopulla jaettava toinen ruokakassi kattaa toukokuun koulupäivien eli 20 päivän elintarvikekustannukset 16,40 euroa, joten kassi on arvoltaan noin 20 euroa, palvelujohtaja Pirjo Vainio kertoo.

Yksityiset opetuksen järjestäjät eli Normaalikoulu ja Freinetkoulu järjestävät poikkeusolojen kouluruokailut itsenäisesti eivätkä kuulu kaupungin järjestämän jakelun piiriin.

Valmiuslain osalta valtioneuvosto on 17.3.2020 antanut käyttöönottoasetuksen valmiuslain 109 §:n opetuksen ja koulutuksen järjestämisestä tai keskeyttämisestä. Valtioneuvoston käyttöönottoasteuksen mukaan lakiin perustuva kouluruokailun järjestämisvelvollisuus poistuu etäopetuksessa olevilla koululaisilla. Kaupunki voi oman harkintansa ja mahdollisuuksien mukaan järjestää kouluruokailun korvaavaa toimintaa etäopetuksessa oleville lapsille.

Koulutusta koskevassa lainsäädännössä ateriointioikeus ei ole riippuvainen oppilaan taustasta tai asemasta eikä se ole tarveharkintaan perustuvaa.