Ajankohtaista

Fåfängan asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot nähtävillä 17.10.–19.11.

Kaavoitusjaosto päätti kokouksessaan 18.9. asettaa Fåfängan asemakaavamuutoksen (AK03-079) luonnosvaihtoehdot VE1 ja VE2 nähtäville 17.10.–19.11.

Asemakaavamuutoksen molemmissa luonnosvaihtoehdoissa on osoitettu alueen säilytettävät luonto-, maisema ja kulttuurihistorialliset suojeluarvot. Lisäksi kaavamuutoksessa on osoitettu rantaviivaa mukaileva ulkoilureitti sekä kevyenliikenteen verkosto, pysäköintialueet sekä venesatama ja sitä palvelevat alueet. Maauimalan läheisyyteen ja Fåfängan kärkeen on osoitettu lisärakentamista.

Vaihtoehdot eroavat lähinnä Fåfängan kärjen maankäytön ja etenkin rakentamisen mittakaavan osalta.

Vaihtoehto 1 mahdollistaa kooltaan enintään 10 000 kerrosalaneliömetrin suuruisen kylpylä- ja majoitusrakennuksen sekä siihen liittyvien pysäköintialueiden rakentamisen alueelle. Hanke sijoittuu osittain luontoarvoalueelle.

Vaihtoehto 2 mahdollistaa 4 000 kerrosalaneliömetrin majoitus- ja saunarakennusten rakentamisen. Rakentaminen on vaihtoehtoa 1 pienimittakaavaisempaa ja sijoittuu luontoarvoja sisältävän alueen ulkopuolelle.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kuntalaisten vapaa liikkuminen alueella, kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen säilyttäminen sekä alueen kehittäminen siten, että mahdollinen uusi rakentaminen on arvokkaalle alueelle sopivaa ja ottaa huomioon alueen arvot, mittakaavan ja maiseman.

– Tavoitteena on myös kehittää aluetta kokonaisuutena siten, että Fåfängan Poroholman sekä Otan urheilukeskus välinen alue kytkeytyy kiinteäksi osaksi kaupungin laajempaa matkailu- ja virkistysverkkoa, sanoo kaavoitusjohtaja Juha Eskolin.

Kaavavaihtoehdot, niihin liittyvä havainnollistava materiaali löytyvät osoitteesta www.rauma.fi/03-079-fafanga/