Fåfängan rakennemalli on nähtävänä kesän ajan

Fåfänga rakennemalli

Fåfängan alueen kaavoitus on käynnistetty uusilla lähtökohdilla, jotka perustuvat vuoden 2018 lopulla nähtävillä olleista luonnosvaihtoehdoista saatuun palautteeseen. Sekä viranomaisilta että kuntalaisilta saaduissa mielipiteissä ja lausunnoissa toivottiin, että Fåfängan kärkeen ei sijoiteta massiivista lisärakentamista.

Rakennemalli sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys ovat nähtävillä 18.6.–6.9. Mallia ja suunnitelmaa koskevat mielipiteet tulee esittää 6.9.2019 mennessä.

Rakennemallissa mahdolliselle lisärakentamiselle esitetään uutta paikkaa Otantien ja Suvitien risteyskohtaan, jolloin myös liikenneyhteydet linjataan uudelleen.
− Nähtävillä oleva rakennemalli mahdollistaa uuden kylpylähotellin rakentamisen rannan tuntumaan, keskeiselle paikalle siten, että hyvät yhteydet alueen eri toimintoihin säilyvät, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin toteaa.

Vähäistä, mittakaavaltaan alueelle soveltuvaa lisärakentamista on esitetty myös maauimalan pohjoispuolelle ja Fåfängan kärkeen Merskan saunan yhteyteen sekä Merijakamolle.
Rakennemalli ja siihen liittyvä havainnollistava materiaali ovat nähtävillä Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2 A) ja osoitteessa www.rauma.fi/03-079-fafanga/