Ajankohtaista

Halssi toimii henkilökunnan ja järjestelmän yhteispelillä asiakkaan eduksi

Rauman kaupungin suun terveydenhuollossa alkoi tammikuussa 2017 tavanomaisen vastaanottotoiminnan lisäksi Halssi-toimintamallin hyödyntäminen. Kohtuullisen vähän hoitoa tarvitsevan aikuisen potilaan hammashoito pyritään tekemään yhdellä käynnillä alusta loppuun. Halssin myötä hoitoon pääsee nopeammin ja yhdellä hoitokerralla asiakkaalle voidaan tehdä useampikin toimenpide.

Asiakkaiden ja henkilöstön kokemukset Halssista ovat positiivisia. Toimintamallin taustalla on järjestelmä, joka on Halssin vuoropäälliköiden hallinnassa. Saumaton palvelu vaatii henkilökunnalta tiivistä yhteistyötä ja aktiivista järjestelmän käyttöä.

Kun asiakas varaa ajan keskitetystä ajanvarauksesta, numerosta 02 835 2820, tarjotaan hänelle mahdollisuutta hoitoon Halssissa. Asiakkaan kanssa sovitaan puhelimitse sopiva aika ja selvitetään samalla hoidon tarve. Asiakkaalle annetaan niin sanottu aikaikkuna, jonka sisällä hänen hammashoitoaikansa tulee sovittuna päivänä alkamaan. Asiakas saa varauksesta tekstiviestin sekä muistutusviestin päivää ennen varattua aikaa. Kolmas eli tarkentava viesti saapuu asiakkaalle puoli tuntia ennen hoitotoimenpiteen alkua. Halssiin saapuessa tulee ilmoittautua toimiston luukulle.

– Jos asiakkaan aikaikkuna on esimerkiksi kello 8-9 välillä, tarkentava viesti voi lähteä asiakkaalle kello 7.30, jolloin hänen hoitoaikansa alkaa kello 8. Suosittelen malttamaan ja odottamaan tätä ajan tarkentavaa tekstiviestiä. Näin asiakas ei joudu odottamaan vuoroaan aulassa pitkään, vuoropäällikkönä toimiva hammashoitaja Minna Lammila muistuttaa.

Jos Halssin aikataulu on myöhässä, myös siitä lähtee asiakkaalle tekstiviesti tiedoksi.

Tällä hetkellä Halssissa kiireettömät hammaslääkäriajat menevät noin kahden kuukauden päähän. Suuhygienistille ajan saa viikossa. Halssissa ei ole päivystysaikoja.

Sujuva tiedonkulku takaa toimivuuden

Halssin henkilökunta koostuu hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä sekä täydentävästä henkilökunnasta. Halssi-järjestelmän toiminta perustuu täsmälliseen hoitoaikojen noudattamiseen ja järjestelmän kautta tapahtuvaan tiedonvaihtoon, lääkäreiden ammattitaitoon hoitoon kuluvan ajan määrittelemisessä sekä vuoropäälliköiden järjestelytaitoihin.

– Omasta työkokemuksesta on Halssin järjestelmän suhteen paljon apua. Kun tuntee henkilökunnan ja toimintatavat, osaa myös itse arvioida hoitoihin kuluvia aikoja. Vuoropäällikkö on vastuussa asiakkaiden aikojen sujuvasta järjestelystä, lääkäreiden ja hoitajien sijoittelusta huoneisiin sekä jatkuvasta yhteydenpidosta henkilökunnan kanssa, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla, Lammila kertoo.

Halssin henkilökunta kokee toimintamallin mukavaksi. Työparit vaihtuvat, aikaa toimenpiteelle varataan potilaan tarpeen mukaan ja asiakaskäyntejä mahtuu päiviin entistä enemmän.

Halssissa työskentelee päivittäin 3-5 lääkäriä ja 2-3 suuhygienistiä. Asiakkaita käy noin 35–50 päivässä.