Ajankohtaista

HKScanin uuden siipikarjatuotantolaitoksen harjannostajaisia vietettiin Raumalla 20.1.

HKScanin tuotantolaitos ulkoa

HKScanin uuden siipikarjatuotantolaitoksen harjannostajaisia vietettiin perjantaina 20.1.2017 Rauman Lakarin teollisuusalueella. Viime vuoden alussa käynnistynyt rakennusprojekti etenee aikataulussaan. Rakennus valmistuu keväällä ja laiteasennukset on aloitettu. Tuotantolaitoksen koekäyttö alkaa tulevana kesänä ja tavoitteena on saada projekti kokonaan valmiiksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden loppuun mennessä.

– Olen tyytyväinen siihen, että rakennusprojekti valmistuu suunnitellusti ja pääsemme asentamaan tuotantolaitteistoja aikataulun mukaisesti. Kiitän tähänastisesta hyvästä yhteistyöstä kaikkia projektiin osallistuneita tahoja, niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella, sanoo HKScanin tuotanto- ja teknologiajohtaja Aki Laiho.

Rauman tuotantolaitoksessa on panostettu henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin

Henkilöstölle Rauman tuotantolaitos tarkoittaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin merkittävää paranemista modernien ja nykyvaatimukset täyttävien prosessien myötä. Työolojen kehittämisessä ovat olleet mukana HKScanin oman henkilöstön lisäksi Työterveyslaitoksen asiantuntijat, jotka kehittävät mm. tuotantolaitoksen työskentelytapoja. Tavoitteena on minimoida erityisesti kylmäaltistusta vedontorjunnan, kylmänsuojavaatetuksen sekä työn ja tilojen suunnittelun avulla ja optimoida työpisteiden ergonomiaa.

Ympäristöasiat huomioitu toteutuksessa vahvasti

Kaikissa hankinnoissa on hyödynnetty HKScanin vastuullisuusohjelman mukaisia ratkaisuja materiaali-, energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmista. Ympäristöasioissa on panostettu erityisesti energiatehokkuuteen. Uuteen tuotantolaitokseen on tulossa muun muassa prosessien hukkalämmön hyödyntävä lämmön talteenottojärjestelmä. Viemäröinneissä, jätevesien ja kylmäaineiden käsittelyssä sekä melun osalta on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöturvallisuuteen.

Kaiken kaikkiaan suunnittelussa on panostettu siihen, että tuotantolaitoksen kokonaispäästöt saataisiin mahdollisimman pieniksi ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa ja energiatehokkaita tuotantolinjoja. Tuotantolaitoksen päälämmönlähteenä on kaukolämpö, joka tuotetaan 90 prosenttisesti uusiutuvalla biopolttoaineella, ja jota täydennetään tehokkaalla hukkalämmön talteenottojärjestelmällä.

– Lisäksi olemme suunnitelleet tuotantolaitokseen monenlaisia jatkokehitysmahdollisuuksia. Esimerkiksi energian käyttöä on edelleen tarkoitus tehostaa mm. parantamalla savukaasujen ja jätevesien lämmön talteenottoa ja nostamalla energian omavaraisuusastetta, kertoo Aki Laiho.

HKScanin historian yksi merkittävimmistä tuotantolaitosinvestoinneista varmistaa osaltaan elintarvikealan työpaikkojen pitkäjänteistä säilymistä Länsi-Suomessa. Investoinnin arvo on yli 80 miljoonaa euroa.