Ajankohtaista

Hulevesiä ohjataan pois Otanlahdesta painelinjan avulla

Pelastusrengas Otanlahden uimarannalla.

Otanlahden uimaveden laatua pyritään parantamaan ohjaamalla Otanlahden urheilukentän ja Rauman Lyseon lukion alueen hulevesilinja tilapäisesti painelinjan avulla pois uimarannalta. Hulevedet pumpataan Pidesluodonkadun hulevesilinjaan, joka purkaa vedet Kompinlahteen.

Urheilukentän ja lukion alueen hulevesilinja tulpataan rannan edustan parkkipaikalla, ja hulevesi ohjataan betonikaivoon. Kaivosta vesi pumpataan painelinjaa pitkin Suvitien sekä Poroholman leirintäalueen ja Pidesluodonkadun välisen puistokaistaleen kautta Pidesluodonkadun olemassa olevaan hulevesilinjaan. Pumpun häiriötilanteita tai erittäin kovia rankkasateita varten pumppukaivoon järjestetään ylivuoto vanhaan tulpattuun linjaan.

Kaivutyöt aloitetaan viikolla 19 ja uuden linjan on tarkoitus olla käytössä viikolla 20. Urakoitsijana toimii Rauman Kaivin Oy. Työt aiheuttavat alueella tilapäistä haittaa liikenteelle.

Otanlahden uimarannalla suositeltiin välttämään uimista viime kesänä ja loppukesästä ranta asetettiin uimakieltoon kohonneiden bakteeripitoisuuksien vuoksi. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen asetti syyskuussa 2020 työryhmän selvittämään uimarannan tilaa ja valmistelemaan toimenpiteitä veden laadun parantamiseksi.

– Hulevesien vaikutusta pidettiin suurimpana bakteeripitoisuuksien nostajana, sillä pitoisuudet nousivat selvästi sateiden jälkeen, eikä bakteereja löytynyt näytteistä, jotka otettiin pidemmillä sateettomilla jaksoilla, ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen kertoo.

Uuden linjan vaikutuksia tutkitaan uimavesinäytteiden avulla. Näytteitä otetaan Otanlahdessa tihennetysti kesän 2021 aikana.

Vedettävän uuden linjan reitti