Ajankohtaista

Huoltajat ovat tyytyväisiä Rauman varhaiskasvatuksen palveluihin

Lapset juoksemassa koulun liikuntasalissa.

Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen sähköinen asiakaskysely toteutettiin 24.1.–6.2. Vastauksia saatiin 746, mikä on 38 prosenttia asiakkaiden kokonaismäärästä. Kyselyyn saivat vastata kaikki kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasperheet.

– Vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä etenkin näin korona-aikana. Lisäksi kysely suunnattiin yksityisten palvelusetelipäiväkotien ja yksityisen perhepäivähoidon asiakasperheille. Yksityiset palveluntuottajat saivat yhteenvedon omista tuloksista käyttöönsä, vs. varhaiskasvatusjohtaja Jaana Ahvenjärvi kertoo.

Kysymyksillä selvitettiin huoltajien tyytyväisyyttä varhaiskasvatuspaikan hakemiseen, varhaiskasvatuksen aloittamiseen, kasvatukseen ja lapsen yksilölliseen huomioimiseen sekä viestintään.

– Kaikki kysytyt osa-alueet ovat tulosten mukaan erinomaisella tasolla, mikä on koronavuosien jälkeen todella ilahduttavaa. Varhaiskasvatuksen toimintaa on koronan vuoksi jouduttu välillä rajaamaan ja huoltajien osallistumista karsimaan, Ahvenjärvi sanoo.

Palveluille sai antaa myös arvosanan asteikolla 1–5, jossa luku 5 on paras arvosana. Rauman varhaiskasvatuksen yleisarvosana on 4,42 ja avoimen varhaiskasvatuksen 4,62.

Retket ja keskustelut kiinnostavat

Asiakaskyselyllä haluttiin osallistaa huoltajia kaupungin oman varhaiskasvatussuunnitelman päivittämiseen. Huoltajilta kysyttiin muun muassa, kuinka hyvin he tuntevat suunnitelman. Vastaajista yli 50 prosenttia kertoo tuntevansa varhaiskasvatussuunnitelmaa jonkin verran, 30 prosenttia ei lainkaan ja 15 prosenttia hyvin. Avoimen varhaiskasvatuksen asiakkaista 60 prosentille varhaiskasvatussuunnitelma on jonkin verran tuttu.

Huoltajat osallistuvat mielellään kaupungin varhaiskasvatuksessa vanhempain- ja perheiltoihin, kasvatuskeskusteluihin ja retkiin. Myös avoimessa varhaiskasvatuksessa huoltajille mieluisimpia ovat retket, kasvatuskeskustelut sekä vanhempain- ja perheillat.

Kaupungin varhaiskasvatusta koskevien tulosten yhteenvedossa korostuvat yleinen tyytyväisyys saatuun varhaiskasvatuspaikkaan ja sen sijaintiin sekä lapsen viihtyminen ja lapsen tarpeiden huomioiminen. Avoimessa varhaiskasvatuksessa kiitosta saavat lapsen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, henkilökunnan ja lasten välinen vuorovaikutus sekä lapsen viihtyminen.

– On hienoa, että vastaajajoukko kokee varhaiskasvatuksen palvelut toimiviksi. Tulosten perusteella asiat ovat varhaiskasvatuksessa varsin hyvin. Tästä aiomme pitää kiinni myös jatkossa, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Virpi Kaukkila kertoo.

Kyselyn toteutuksesta vastasi Feelback Group.