Ajankohtaista

Ikääntyvien raumalaisten palveluita tuetaan hyvinvointisuunnitelman avulla

Kuvistuskuvassa vanhuksen kädet

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 11.5. vanhuspalvelujen Ol niingon gotonas -hyvinvointisuunnitelmaa ikääntymiseen ja ikääntyneille 2021–2024. Suunnitelma etenee kaupunginhallituksen kautta myös kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

– Suunnitelman uudella nimellä halutaan korostaa ikääntyvien ja ikääntyneiden osallisuutta ja hyvinvointia päivitetyn vanhuspalvelulain mukaisesti. Ikäihmisten neuvosto on antanut lausuntonsa suunnitelmasta tammikuussa 2021, vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström kertoo.

Hyvinvointisuunnitelma sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja keinot, joiden avulla ikääntyvien raumalaisten hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan sekä osallistetaan ikääntyneitä omaehtoisuuteen.

– Ikääntyneiden omaehtoisuuteen osallistamisella tarkoitetaan muun muassa liikkumisen lisäämistä ja järjestöjen roolin vahvistamista esimerkiksi ikääntyneiden digitaalisten valmiuksien lisäämisessä, Lindström sanoo.

Suunnitelmaan kuuluvat väestötaulukot kertovat merkittävästä muutoksesta raumalaisten ikärakenteessa. Väestön ikääntyminen lisää vanhuspalvelujen tarvetta sekä myös terveyspalvelujen tarvetta niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin.

Rauman kaupungin vanhuspalvelujen palvelurakennetta tulee tarkastella kokonaisuutena. Muutokset yhdessä palvelurakenteen osassa heijastuvat myös palvelurakenteen muihin osiin.

– Tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen vähentäminen edellyttää kotihoidon ja välimuotoisten asumispalvelujen kehittämistä ja toimintavarmuutta, Lindström sanoo.

Suunnitelma on luettavissa Rauman kaupungin nettisivuilla.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) muutokset tulivat voimaan 1.10.2020 alkaen. Laki on luettavissa FINLEXin verkkosivulta