Ajankohtaista

Ilmanlaatu on nyt erittäin huono

Kuivan ja lähes tyynen pakkassään seurauksena ilman hiukkaspitoisuudet ovat nousseet. Ilma on kerrostunutta ja kuivista teiden pinnoista noussut katupöly jää hengitysilmaan aiheuttaen erittäin huonoa ilmanlaatua. Hallikadun mittauspisteen mukaan 8.2. hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat enimmillään 627 µg/m³ klo 19-20 välisenä aikana ja pitoisuudet pysyivät yli 500 µg/m³ usean tunnin ajan. Ilmanlaatuindeksi on hyvää, kun hiukkasten pitoisuus on alle 50 µg/m³. Ilmanlaatu pysynee huonona tai erittäin huonona vielä parin seuraavan päivän ajan.

Lisätietoa Ilmanlaatuportaalin mittaustuloksista