Ajankohtaista

Jätehuoltolaitoksella huolehditaan jätteistä ja jaetaan jäteneuvoja

Jäteaseman metallikeräys.

Rauman seudun jätehuoltolaitoksen vastaavan jätehuoltoneuvojan Tarja Sillanpään mukaan raumalaisten kierrätystottumukset ovat keskimäärin innokkaita ja kiinnostusta jätteiden lajitteluun löytyy.

Viime vuonna jäteasemalla käsiteltiin reilu 8 000 tonnia sekajätettä. Erilliskeräyksenä kerättiin myös 1 500 tonnia energiajätettä ja noin 800 tonnia biojätettä, jotka kuljetettiin suoraan käsittelylaitoksiin. Tarkkaa tilastotietoa raumalaisen sekajätepussin sisällöstä ei ole saatavilla, mutta raportteja tehdään valtakunnallisesti.

Jätehuoltoneuvojan mukaan raumalaiset kierrättävät hyvin, mutta toisinaan on havaittavissa yli-innokkuuttakin.

– Tarkka kierrättäminen ja lajittelu on hyvä asia, mutta mikäli jätteelle ei löydy järkevää kierrätysastiaa on sekajäteastia silloin oikea valinta, kertoo Sillanpää.

Sekajäte koetaan usein ympäristöä kuormittavaksi, mutta nykyään sekajäte poltetaan ja hyödynnetään energiana. Rauman jäteasemalla lajitellaan ja välivarastoidaan jätteet, minkä jälkeen ne kuljetetaan Westenergylle massapolttoon Vaasan lähistölle. Jätteitä ei enää haudata maahan maatumaan.

Asumisen jätteet kuuluvat jäteasemalle

Rauman seudun jätehuoltolaitos vastaa asumiseen ja siihen rinnastettavien jätteiden lajittelusta ja käsittelystä yli 20 hehtaarin jäteasema-alueella. Jäteasemalle saa tuoda kaikenlaisia jätteitä, lukuun ottamatta räjähteitä, eikä kotitalouksien biojätettä. Risuja ja haravointijätteitä voi kuitenkin tuoda.

Sillanpää haluaa muistuttaa, että veneilyjätteet aiheuttavat toisinaan ikäviä yllätyksiä. Saariston siisteydestä tulee pitää huolta ja huolehtia, että veneilyjätteet eivät jää merelle.

Lasi- ja kartonkijäteastiat poistuneet keskusta-alueelta

Rauman alueelta löytyy yhteensä 15 kierrätyspistettä, joista 7 sijaitsee kaupunkialueella. Tuottajavastuulain astuessa voimaan poistui kunnallisen liikelaitoksen kierrätyspisteiltä lasi- ja kartonkijäteastioita. Nykyään tuottajat vastaavat itse pakkausmateriaalien kierrättämisestä. Keskusta-alueella lasi- ja kartonkijätteiden kierrätysastiat löytyvät nykyisin kauppojen pihoilta. Lasi- ja kartonkijäteastioiden tilalle on tuotu kokeiluun keräysastiat poistotekstiileille.

Mikä mietityttää?

Jäteneuvoja vastaa mielellään kaupunkilaisia askarruttaviin jätteen lajittelua tai käsittelyä koskeviin kysymyksiin. Kaupungin nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta voi lähettää jäteneuvojalle myös kysymyksiä palautteenantamisen ohella.