Johtavan ylilääkärin virkaan esitetään valittavaksi Marja-Leena Alhoa

Rauman aluesairaala

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan terveyspalvelujen johtavan ylilääkärin virkaan esitetään valittavaksi terveyskeskuslääkäri Marja-Leena Alhoa 6.5.2019 alkaen toistaiseksi.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Marja-Leena Alhon siirtämistä terveyskeskuslääkärin virasta johtavan ylilääkärin virkaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee asiaa kokouksessaan 23.4.2019.

Terveyspalvelujen johtava ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä on irtisanoutunut virastaan 2.5.2019 alkaen. Virka on ollut julkisesti haettavana 15.3.–1.4.2019. Hakuaikana virkaan ei tullut yhtään hakemusta eikä tiedustelua. Koska virkaan ei saatu yhtään hakemusta, on tarkoituksenmukaisinta hoitaa viran täyttö sisäisin järjestelyin.

Marja-Leena Alho on antanut kirjallisen suostumuksensa siihen, että hänet voidaan siirtää terveyskeskuslääkärin virasta johtavan ylilääkärin virkaan. Alho täyttää johtavan ylilääkärin virkaan asetetut kelpoisuusehdot ja on hankkinut sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollista kokemusta muun muassa toimiessaan toimialajohtajan sijaisena.