Ajankohtaista

Kanalin Länsirannan kauppakeskuksen kaava hyväksyttiin

kauppakeskus, länsiranta

Korkein hallinto-oikeus on 30.10.2018 hylännyt Kanalin Länsirannan asemakaavasta tehdyt valitukset ja todennut, että Turun hallinto-oikeuden 24.11.2017 tekemän päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Turun hallinto-oikeus hyväksyi päätöksessään Kanalin Länsirannan kaavamuutoksen ja katsoi, että kaavamuutos ei heikennä Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja. Asemakaavassa on otettu huomioon maailmanperintökohteen suojavyöhykettä koskeva yleiskaavamääräys Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaalimisesta. Asemakaavamuutos on perustunut riittäviin selvityksiin, ja Rauman kaupunginvaltuusto on voinut harkintavaltansa rajoissa hyväksyä Kanalin Länsirannan asemakaavan.

− Päätös on erittäin positiivinen asia Rauman elinvoimaisuuden ylläpitämisen kannalta. Etenkin nuori sukupolvi tarvitsee kauppakeskuksen tapaisia viihtymis- ja tapaamispaikkoja sekä monipuolisia kaupallisia palveluja. Kauppakeskus on merkittävä palanen isossa palapelissä, jolla Rauma pidetään elinvoimaisena ja vireänä. Tällainen mittava investointi luo kaupunkiin työpaikkoja ja sitä kautta hyvinvointia sekä rakennusaikana että sen jälkeen. Rauma tarvitsee kaikki mahdolliset uudet työpaikat turvatakseen riittävän tulorahoituksen palvelujen tuottamiseen. Kauppakeskuksen toteuttaminen on myös tärkeä osa keskustan kehittämistä, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Kaupungin osalta kauppakeskuksen rakentamisvalmistelujen suunnittelu käynnistetään saman tien ja tullaan huomioimaan myös valmisteilla olevassa vuoden 2019 talousarviossa.

− Prosessi on ollut pitkä, mutta olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Länsirannan kaavaan liittyvät asiat on nyt selvitetty perinpohjaisesti ja voimme kaupungin osalta käynnistää toteutuksen suunnittelun yhdessä rakennuttajan kanssa, teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto sanoo.

Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen sekä siihen liittyvät rakentamistapamääräykset 31.10.2016. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valittivat Museovirasto, Jukka Koivula ja Vanha Rauma Yhdistys ry. Turun hallinto-oikeus käsitteli valitukset ja hylkäsi ne 24.11.2017.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Turun hallinto-oikeuden päätöksestä jättivät valituslupahakemukset ja valitukset Vanha Rauma Yhdistys ry, Jukka Koivula ja Museovirasto. Korkein hallinto-oikeus toimitti 21.9.2018 katselmuksen asemakaavamuutoksen alueella ja sen ympäristössä. Katselmuksen ja saatujen selvitysten jälkeen valitukset hylättiin.