Ajankohtaista

Kanalin Länsirannan toteutus aloitetaan reunamuuritutkimuksilla 16.5.

Muuritutkimus_1

Länsirannan asemakaava-alueen toteutus aloitetaan Kanalin reunamuurin tutkimuksilla torstaina 16.5. Tarkoituksena on selvittää vanhojen reunamuurien perustamistapa sekä taustatäyttö.

– Näillä on merkitystä Kanalinrannan suunnittelussa, kun mietitään katuaukion kävely- ja pyöräilyreittejä sekä uuden kauppakeskuksen avautumista Kanalinrannan suuntaan. Tutkimuksissa selviää, voidaanko muuria esimerkiksi korottaa, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Myös alueen katu- ja puistosuunnittelu etenee. Kanalin varressa sijaitseva pitkänomainen Yrittäjäpuisto on osa suunniteltavaa kokonaisuutta. Yrittäjäpuiston Kanalia reunustavat lehmukset tullaan kaatamaan.

– Lehmukset ovat huonokuntoisia, ja ne olisi joka tapauksessa jouduttu korvaamaan uusilla puilla. Kesällä alkavan Kanalinrannan vesihuoltourakan aikana huonokuntoisia puita ei ole syytä suojata, vaan ne poistetaan jo ennen urakan alkamista kesäkuun alkuun mennessä. Puiston suunnittelun edetessä tilalle saadaan jotain uutta, viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä sanoo.

Virallinen termi koko asemakaava-alueelle on Kanalin länsiranta. Se käsittää kauppakeskuksen lisäksi myös lähikorttelit rajautuen etelässä Valtakatuun, lännessä Luoteisväylään, pohjoisessa Karjalankatuun ja idässä Nortamonkatuun ja Kanaliin.