Ajankohtaista

Kanalin ruoppauksen suunnittelutyö etenee – töiden on tarkoitus alkaa ensi keväänä

Rehevöitynyt Kanali kesällä.

Rauman Kanali on vuosien saatossa pahasti rehevöitynyt. Samalla vesimäärä Kanalissa on vähentynyt, mikä on tuonut haasteita koneelliselle niitolle. Tilanteen parantamiseksi Kanalia syvennetään ensimmäisessä vaiheessa ruoppaamalla.

Ruoppausta varten selvitettiin pohjasedimentin pilaantuneisuus välillä Vännin silta – Vähämaan silta. Tehtyjen tutkimusten mukaan sedimentistä löytyi muun muassa raja-arvot ylittäviä öljyhiilivety- ja raskasmetallipitoisuuksia.

Myös sedimentin paksuus selvitettiin ja siitä otettiin näytteet, joiden perusteella sedimentin jatkokäsittely ratkeaa. Näytteiden tulokset saapuvat lähiviikkoina.

Kanalin sedimentti on erittäin pilaantunutta, eikä sitä voi suuren vesipitoisuuden takia viedä sellaisenaan jälleenkäsittelylaitokselle.

– Koska sedimentin tulee antaa ensin kuivua, se on välivarastoitava maahan kaivettavaan tiiviiseen altaaseen. Sedimentin pumppaaminen niin sanottuihin geotuubeihin on myös mahdollista, näytteiden tuloksista riippuen. Ruoppaus itsessään ei ole kallista, mutta pilaantuneen maa-aineksen käsittely ja kuivatus sen sijaan on, kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila kertoo.

Ruoppauksen ja läjittämisen suunnittelutyön on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toiveena on, että aluehallintovirastolta tulisi samassa aikataulussa vesilain edellyttämä lupa työn toteuttamiseen.

– Lupa-asiat vievät aikaa, joten olemme niiden suhteen ajoissa liikkeellä. Tavoitteena on, että vuoden 2022 alkupuolella kilpailutetaan urakoitsijat ja työt alkavat keväällä ja valmistuvat ennen taimenten nousua Raumanjokeen, Aerila sanoo.