Karin kampuksen ensimmäiset luonnokset valmistuivat

Karin_kampus-Näkymäkuva-Verstas_arkkitehdit

Karin kentälle rakennettavan Karin kampuksen ensimmäiset luonnokset ja alustavat kustannusarviot ovat valmistuneet. Kampuksen suunnittelua ohjaava toimikunta on käsitellyt kevään kokouksissaan suunnittelua ja tavoitehinta-arviota ja esittää hankkeen kustannustavoitteen asettamista 60−65 miljoonaan euroon. Rauman kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantaina 20.5.

– Kampus-hanke on edennyt sujuvasti. Olemme valmistelleet suunnitelmia tiiviissä yhteistyössä pääsuunnittelijana toimivan Verstas Arkkitehdit Oy:n edustajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa, hankkeen projektipäälliköksi nimetty rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen toteaa.

Karin kampukselle muodostuu uudenlainen liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskus, johon sijoittuvat uimahalli, liikuntahalli, Hj. Nortamon peruskoulu, kansalaisopisto, musiikkiopisto sekä nuorisotila. Kampus tulee palvelemaan kaikenikäisiä kaupunkilaisia.

– Kampukselle sijoittuvien toimintojen edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa alusta asti. Tuomalla eri toimijat yhteen saavutamme merkittäviä synergiaetuja. Pyrimme mahdollisimman korkeaan käyttöasteeseen, joten useat tilat tulevat olemaan yhteiskäytössä. Siksi suunnittelutyötäkin on tehty yhdessä jokaisen toimijan tarpeet huomioiden. Valmistuessaan kampus tulee olemaan kaikkia kaupunkilaisia palveleva kompakti ja tehokas kokonaisuus, sivistystoimialan johtaja Soile Strander sanoo.

Tilasuunnitelmia, käytön tehostamista ja kustannuksia koskevat neuvottelut jatkuvat pääsuunnittelija Verstas Arkkitehdit Oy:n ja kustannuslaskelmista vastaavan Granlund Consulting Oy:n kanssa.

– Raumalla pienen kaupungin viihtyisä mittakaava kohtaa urbaanin katutilan sekä kaupunkikuvan vaalimisen perinteen. Karin kampus rakennetaan korostamaan Rauman vahvuuksia. Julkisivut ovat mittakaavaltaan ihmiselle sopivan kokoisia ja ne rakennetaan raumalaiseen tyyliin kiinni katuun rajaamaan katutiloja viihtyisiksi. Rakentamisessa käytetään paljon puuta ja rakennuksen osat massoitellaan ympäristön mittakaavaan sopiviksi. Karin kampus liittyy julkisivumateriaaleillaan osaksi Rauman rakennusperintöä, pääsuunnittelija arkkitehti Jussi Palva kertoo.

Lopullisten toteutussuunnitelmien arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2020, minkä jälkeen käynnistetään urakkakilpailutus. Rakentamispäätös on tarkoitus tehdä kesällä 2020 ja rakentaminen aloitetaan syksyllä 2020. Tavoitteena on ottaa Karin kampus käyttöön elokuussa 2022.