Kaunisjärven peruskorjaus ja muutos hyvinvointikeskukseksi saivat poikkeusluvan

Kaunisjärven vanhainkoti

Rauman kaupunki on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen ikääntyneiden hyvinvointikeskukseksi. Hanke on ollut valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan esittelyssä 17.10. ja saanut puoltavan lausunnon. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru myönsi poikkeusluvan perjantaina 18.10.

− Olemme valmistelleet hanketta perusteellisesti sekä moniammatillisessa valmistelutyöryhmässä että eri pientyöryhmissä. Tavoitteenamme on koota ikäihmisille tarjottavat palvelut yhteen ja samalla ottaa sote-palveluissa käyttöön uusia asiakaskeskeisiä toimintamalleja, joita on jo osin pilotoitu erittäin hyvin kokemuksin, sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Satu Helin kertoo.

Tulevaan ikääntyneiden hyvinvointikeskukseen sijoittuvat ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, palveluohjaus ja arviointi, omaishoidon palvelut, geriatrinen poliklinikka, lääkäri-hoitajavastaanotto, kotihoidon palvelut ja kuntoutuspalvelut. Lisäksi rakennukseen tulee 58 lyhytaikaishoitopaikkaa sekä tiloja muun muassa päivätoimintaa, vapaaehtoistyötä ja tapahtumia varten.

− Kaunisjärven rakennushanke on välttämätön ja kiireellinen palvelujen turvaamiseksi ikäihmisten määrän jatkuvasti kasvaessa. Hyvinvointikeskushanke mahdollistaa ikäihmisille suunnattavien avopalvelujen kehittämisen ja keskittämisen, Satu Helin toteaa.

Hyvinvointikeskushanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2019−2022. Kustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa.