Ajankohtaista

Kaupungin asumisneuvojatoiminta kerää kiitosta Raumalla

Vanhan Rauman talvimaisema

Rauman kaupunki käynnisti asumisneuvojatoiminnan 15.3.2017. Kymmenen kuukauden aikana toiminta on kerännyt pääasiassa positiivista palautetta. Annetun palautteen perusteella raumalaiset ovat löytäneet apua neuvonnasta ja palvelulle on tarvetta. Toimintaa päätettiin myös jalkauttaa lähemmäs asukkaita asukastupa Merimajakkaan ja nuorisotakuutalolle.

Asumisneuvoja selvittää asumisen tilannetta kokonaisvaltaisesti. Ensin pyritään selvittämään asukkaan sen hetkinen elämäntilanne ja mitkä asiat tai ongelmat vaikuttavat asumiseen. Usein se tarkoittaa taloudellisen tilanteen selvittelyä, naapuririidan selvittelyä, opastusta asumiseen tai asunnon hakemista. Apua haetaan asukkaan kanssa esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimesta, Kelalta, järjestöiltä, yhdistyksiltä tai TE-toimistolta.

– Iso kiitos kuuluu yhteistyöverkostolle, jonka ansiosta toiminta sujuu saumattomasti. Toivon, että mahdollisimman moni rohkenisi tulla juttelemaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin uskalletaan hakea apua, sitä helpommin niihin löydetään myös ratkaisu, sanoo asumisneuvoja Nina Nordman.

Asumisneuvonta on yleensä lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa. Päätavoitteena on turvata asuminen kaikissa elämän tilanteissa. Asumisneuvonnalla pyritään myös estämään velkaantumista ja ehkäisemään häätöjä. Yhteisöllisyyden lisäämisellä ehkäistään myös syrjäytymistä. Asumisneuvonta jatkuu kolmivuotisena, NAPASTO-hankkeen nimellä (Nuorten Aikuisten Perheiden ASumisen Tukeminen ja Ohjaus). Asumisneuvonta on maksutonta.

Otteita asumisneuvojan saamasta palautteesta:

”Oli tullut vuokravelka. Tiedän, minun syytäni. Tuli niin nopeasti ja vieri kuin lumipallo.”
”Olet niin avoin. En pelännyt ollenkaan keskustella ja sain apua. Ei enää velkaa. Pääsin edullisempaan ja pienempään asuntoon.” – KM
”On ollut ongelmia naapureiden kanssa; naapuririitoja. Oli hyvä, että järjestit keskustelutilaisuuden naapurin kanssa. On ollut jo rauhallisempaa.” – UM
”Sun kanssa on niin kiva asioida. Olet aina niin ystävällinen etkä koskaan ilkeä vaikka mistä asiasta puhuttais. Ei ole mitään negatiivista sanottavaa.” – KT
”Lasten pallopelit aiheuttivat naapuririitoja. Palloa potkittiin talojen seiniin. Pihaan saatiin palloiluaitaus. Kiitos kaikille asian lähestymistavasta. Oli mielestäni järkevää miettiä ratkaisua pelikenttäongelmaan sen sijaan, että vain kiellettäisiin pelaaminen.” – RA
”I have to thank you Nina. I have been in Turku and in Helsinki. Your counselling is by far the best, really” – CZ

Asumisneuvoja on tavattavissa:

– Isännöintitoimistossa palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2A, varmimmin ajanvarauksella puh. 02 834 3669 tai puh. 044 403 6096 tai sähköpostitse nina.nordman@rauma.fi
– Asukastupa Merimajakassa, Meriraumantie 10, keskiviikkoisin klo 14.30–16.00
– Nuorisotakuutalolla, Savilankatu 10, torstaisin klo 14.30–16.00