Ajankohtaista

Kaupungin puistoalueet tulee pitää siistinä – roskat eivät kuulu luontoon

Haravointijätettä jätesäkeissä puunjuurella puistoalueella.

Wihertoimi muistuttaa kaupunkilaisia puistoalueiden siisteydestä huolehtimisesta. Haravointijätettä, roskia tai kaatopaikkatavaraa ei saa tuoda tai jättää puistoalueille. Roskausongelmaa on havaittu tänä syksynä erityisesti Nummenpuistossa, Äyhönjärventien varrella, Itäkadulla ja Pormestarinhaassa.

– Kaupungin puisto- ja viheralueet eivät ole kompostointipaikkoja. Alueet on pidettävä siistinä, sillä ne on tarkoitettu virkistyskäyttöön, viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä sanoo.

Käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää Rauman seudun jätehuoltolaitokselta muistuttaa, että puutarhajätteitä voi tuoda jäteasemalle ympäri vuoden pientä maksua vastaan.

Roskaamiskielto tulee jätelaista

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisten tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Vs. ympäristönsuojeluinsinööri Katriina Mannosen mukaan roskaamiseksi lasketaan myös risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin. Kiellolla pyritään estämään muun muassa haitallisten vieraslajien leviämistä.

– Haravointijätteen vieminen toisen maalle on jätelain mukaan kielletty ja kielto koskee myös Rauman kaupungin omistamia maita, Mannonen sanoo.